ฎีกาจากหมา

posted on 06 Jun 2008 14:34 by eeddy in eeddyLife


นอนอยู่ใต้ถุนบ้านพลันแว่วเสียง

เป็นสำเนียงตวาด " ไอ้ชาติหมา "

ลุกทะลึ่งหูตั้งฟังวาจา

เก็บเอามาสงสัยในใจตน

เขาด่าเราทำไมไฉนนี่

ฟังอีกที่เสียงด่ามาอีกหน

อ้อ!
ไม่ใช่ด่าเรา เขาด่าคน

แต่ด่าปนกับหมาว่าเปรียบเปรย

เสียงเขาว่าทำตัว ชั่วเหมือนหมา

อนิจจาหมาชั่วหรือท่านเอ๋ย

เรียกค่าไถ่ ขายยาบ้า หมาไม่เคย

แน่นอนเอย ปล้นฆ่าหมาไม่เป็น

เรื่องใส่ร้าย นินทา ว่าชาวบ้าน

เรื่องหน้าด้านโกงใครไม่เคยเห็น