วงจรชีวิตของเห็บ

posted on 20 Aug 2008 13:58 by eeddy in eeddyLife

มันมากันอีกแล้ว เห็บ เห็บ เห็บ แล้วก็เห็บ

เอนทรี่นี้อาจทำให้หลายคนขนลุก ขยะแขยงได้นะคะ

ต้องขออภัยด้วยที่เอารูปมาลงประกอบให้ได้หยึ๋ยกันถ้วนหน้า...

ขนาดของเห็บโตเต็มที่มีขนาดยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร

แต่เมื่อกินเลือดจนขยายตัวเต็มที่อาจมีขนาดถึง 12 มิลลิเมตร

ที่หลายคนเข้าใจผิดว่าตัวเล็กเป็นคนละชนิดกับกับตัวใหญ่

แต่ที่จริงแล้วคือตัวเดียวกันตัวใหญ่คือตัวที่กินเลือดจนตัวป่องแล้ว

ลักษณะตัวแบนตั้งแต่หัวถึงก้น สามารถมองเห็นปากได้เมื่อมองจากด้านบน

ตัวเม