ไม่ใช่แต่คนที่จะรู้สึกเหงาได้อย่างเดียวนะคะ

แต่น้องหมาของเราเค้าก็เหงาเป็น

แต่น้องหมาอาจจะแสดงออกถึงความเหงาต่างจากเรา

ดังนั้นลองสังเกตุอาการของน้องหมาดูนะคะ...

อย่างไรที่เรียกว่าโรคเหงา

เวลาที่คุณจำเป็นต้องทิ้งเค้าให้อยู่บ้านตามลำพัง

น้องหมาของคุณชอบเห่า ปัสสาวะเรี่ยราด

หรือชอบทำลายข้าวของบ้างหรือเปล่า

ถ้าใช่ น้องหมาของคุณอาจเป็นโรคเหงาก็ได้ค่ะ

สุนัขเป็นสัตว์สังคม สุนัขป่าก็ยังอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง

สุนัขบ้านจะถือว่าสมาชิกในครอบครัว

คือฝูงของมันเช่นเดียวกัน

สุนัขที่สนิทกับเจ้าของหรือสมาชิกในครอบครัวมากๆ

จะเกิดอาการเครียดและเหงา

เมื่อถูกปล่อยให้อยู่เพียงลำพัง

โดยแสดงออกด้วยการเห่า ขุด กัดแทะ

และพยายามทำลายข้าวของในบ้าน

คุณต้องเข้าใจว่าน้องหมาของคุณไม่ได้มีเจตนาแกล้ง

เพียงแต่มันรู้สึกไม่สบายใจเวลาที่ต้องอยู่เพีย