อากาศร้อนไม่ใช่จะมีผลต่อคนเท่านั้นนะคะ

น้องหมาและสัตว์ต่างๆก็ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า

ดูข่าวจะเห็นว่าตามสวนสัตว์จะมีไอติมผัก ผลไม้แช่แข็ง

หรือก้อนน้ำแข็งใหญ่ๆให้สัตว์ได้เลียกินเพื่อดับร้อนกัน

อาการที่พบได้บ่อยในหน้าร้อนก็คือ“ฮีทสโตรก”

สุนัขเป็นสัตว์ที่มีต่อมเหงื่อระบายความร้อนที่อุ้งเท้า

อากาศร้อนมากๆจะเลียอุ้งเท้าเพื่อให้เปียก

น้ำระเหย จะทำให้ลดอุณหภูมิ บางตัวเลียจนอุ้งเท้าเปื่อย

อักเสบและเกิดเปื่อยตามลำตัวด้วย

ทุกปีที่สุนัขต้องไปทำวัคซีนนั้น

ในช่วงที่อากาศร้อนมากๆ

ถ้าเจ้าของสัตว์ลดอุณหภูมิไม่ทันจะเกิด

 “ภาวะร้อนในอย่างรุนแรง”

ปกติการทำวัคซีนก็ทำให้สัตว์มีอาการไข้เล็กน้อยอยู่แล้ว

แพทย์จึงมักให้งดอาบน้ำ 7 วัน เพื่อป้องกันการ