การนำสุนัขเข้าบ้านครั้งแรก

เมื่อนำลูกสุนัขเข้าบ้านครั้งแรก ลูกสุนัขอาจเดินสะเปะสะปะไปทั่ว

ควรจำกัดบริเวณให้อยู่ ในห้องหรือบริเวณที่เป็นที่อยู่ของสุนัข

และปล่อยให้สำรวจสิ่งแวดล้อมใหม่บริเวณนั้น

ทั้งนี้ ควรอยู่กับลูกสุนัขก่อนในระยะแรก

และควรจัดให้มี อาหาร น้ำ ของเล่นและที่รองนอนไว้ด้วย

กรงที่ปลอดภัย

การให้ลูกสุนัขได้อยู่ในกรงแต่แรก

อาจช่วยให้ลูกสุนัขรู้สึกปลอดภัยกว่าอยู่ในห้องโล่งๆ

และควรหัดสุนัขให้ถ่ายปัสสาวะบนกระดาษหนังสือพิมพ์

ทำความรู้จักกับสุนัขตัวอื่น

สุนัขที่อยู่ก่อนมักรู้สึกไม่พอใจ

เมื่อลูกสุนัขตัวใหม่เข้ามาจึงควรเปิดโอกาสให้สุนัขที่อยู่ก่อน

ได้สำรวจลูกสุนัขตัวใหม่ ขณะที่ลูกสุนัขยังหลับอยู่

ทำความรู้จักกับแมว

สุนัขและแมวสามารถอยู่ร่วมกันและเป็นมิตรที่ดีต่อกันได้

ถ้าการพบกันครั้งแรกไม่เกิดลักษณะการข่มขู่ดังนั้น

ควรให้แมวสำรวจลูกสุนัขขณะลูกสุนัขยังหลับอยู่

ความปลอดภัยภายในบ้าน

ธรรมชาติของลูกสุนัขจะอยากรู้อยากเห็นและชอบสำรวจสิ่งใหม่ๆ

เช่น การดมกลิ่นและ การกัดแทะ

จึงต้องระวัง สิ่งที่สามารถจะทำอันตรายต่อลูกสุนัขได้

โดยการนำสิ่งของที่แตกง่ายและเครื่องใช้ไฟฟ้าเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

นอกเหนือจากหัวข้อข้างบนแล้ว

อี๊ดว่าเรื่องที่สำคัญมากๆ

คืออย่าเห่อน้องให้มากจนออกนอกหน้า