นิสัยของสุนัขเพศเมีย

 


1.
รักอิสระ

หมาตัวเมีย มีนิสัยรักความอิสระ ชอบอยู่ตัวเดียวลำพัง

ไม่ค่อยติดเ จ้าของเท่าไหร่ ประเภทพอคิดถึง เจ้าของค่อยมาหา
2.
หัวแข็ง
จะเป็น หมา ตัวที่เป็นคนควบคุมฝูงโดยธรรมชาติ

จึงทำให้หมาตัวเมียเป็นใหญ่ในบ้านและคอยจัดการหมาตัวอื่นให้อยู่ภายใต้คำสั่งของตน
3.
หวงอาณาเขตหมา

ตัวเมียก็แสดงอาณาเขตปักปันเขตแดนเฉกเช่น หมาตัวผู้
4.