ธาตุน้ำ คือ คนที่เกิดเดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

ลักษณะรูปร่าง : รูปร่างสมบูรณ์ สมส่วน ผิวพรรณสดใส เต่งตึง

ตาหวาน น้ำในตามาก ท่าทางเดินมั่นคง ผมดกดำงาม

ทนหิวทนร้อน ทนเย็นได้ดี เสียงโปร่ง ความรู้สึกทางเพศดี

อากัปกิริยามักเฉื่อย และค่อนข้างเกียจคร้าน

ควรทานอาหารรส : เปรี้ยว และขม หลีกเลี่ยงอาหารรสมัน

ตัวอย่างผักพื้นบ้าน : ขี้เหล็ก แคบ้าน ชะมวง ผักติ้ว ยอดมะกอก