ฮีท

เมื่อสุนัขก้าวเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ จะแสดงความพร้อมออกมา

 

ซึ่งหนึ่งในนั้นได้แก่ "ฮีท" นั้นเอง

 

ในสุนัขเพศเมีย จะเริ่มมี ฮีท ตั้งแต่ อายุประมาณ 6 เดือน

 

หากสุนัขมีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว จะเป็นฮีทปีละ 2 ครั้ง

แต่ละครั้งจะเป็นอยู่ประมาณ14-20วัน (นานจัง)

 

ซึ่งเราจะสามารถทำการผสมได้ในช่วงนี้

 

แต่โดยปกติแล้ว ฮีทแรกจะไม่นิยมผสม นัยว่ายังเร็วเกินไปนั่นเอง

 

เพราะสุนัขยังมีความเป็นเด็กอยู่มาก ยังเป็นวัยรุ่น

 

หากผสมแล้วลูกที่ได้จะไม่แข็งแรง ได้ลูกน้อย

 

และอาจถึงขั้นไม่ดีต่อสุขภาพของแม่สุนัขเองด้วย

 

การเตรียมพร้อมก่อนการผสมนั้น

 

ควรเริ่มตั้งแต่การเสาะหาพ่อพันธุ์ที่ดีในกรณีที่เรามีแม่พันธุ์อยู่แล้ว

 

การผสมควรคำนึงถึงลักษณะสายพันธุ์

 

โครงสร้างต่างๆ ต้องถูกต้องตามมาตรฐานสายพันธุ์


ฮีทปกติ. . . เมื่อเริ่มต้น อวัยวะเพศของน้องจะบวมเปล่ง

อาจจะมีน้ำที่ชมพูจาง ๆ ไหลออกมาจากอวัยวะเพศ