ฮีท

เมื่อสุนัขก้าวเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ จะแสดงความพร้อมออกมา

 

ซึ่งหนึ่งในนั้นได้แก่ "ฮีท" นั้นเอง

 

ในสุนัขเพศเมีย จะเริ่มมี ฮีท ตั้งแต่ อายุประมาณ 6 เดือน

 

หากสุนัขมีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว จะเป็นฮีทปีละ 2 ครั้ง

แต่ละครั้งจะเป็นอยู่ประมาณ14-20วัน (นานจัง)

 

ซึ่งเราจะสามารถทำการผสมได้ในช่วงนี้