การขุดดินของน้องหมานั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ

การป้องกัน และแก้ไขนั้น

จะทำได้ก็ต่อเมื่อทราบสาเหตุที่ทำให้สุนัขขุดได้เสียก่อน

เมื่อทราบแล้วควรปฏิบัติดังนี้1.เพื่อต้องการเอาอาหาร หรือกระดูกไปซ่อน

ปัญหานี้มักเกิดจาก การให้อาหารในขณะที่สุนัขไม่หิว หรือให้มากเกินไป

เขาจึงเอาอาหารไปซ่อนก่อน แล้วพอหิวค่อยเอาออกมากิน

หรืออาจจะเกิดจากความเครียด

เนื่องจากถูกรบกวนในขณะที่กำลังกินอาหารอยู่

เช่น เครียดจากว่ากลัวว่าสุนัขตัวอื่นจะมาแย่ง

หรือถูกเด็กๆ กวนในเวลากินอาหารเป็นต้น

การแก้ปัญหาก็คือ ให้อาหารเป็นเวลา และไม่ให้มากเกินไป

ถ้าเลี้ยงสุนัขหลายตัวก็ต้อ