Profile

Personal Profile

Website: eeddy.exteen.com

About me: เป็นแม่บ้านที่รักน้องหมา
ชีวิตแต่ละวันหมดไปกับงานบ้าน
ดูแลคนในครอบครัวและน้องหมา เขียนบล็อก เล่นเฟซบุ๊ค
รวมทั้งเปิดร้านออนไลน์ขายเสื้อผ้าน้องหมาด้วยค่ะ ชื่อร้านอี๊ดดี้เพ็ทช็อป
www.eeddypetshop.com